خدمات ویژه

150,000 تومان

شامل دیزاین ویژه میز ( گلبرگ طبیعی و شمع وارمر )


دیزاین ویژه شامل گلبرگ طبیعی خشک ، گلبرگ تازه طبیعی ، شمع وارمر و شمع تولد روی کیک میباشد.