خدمات ساده

80,000 تومان

شامل دیزاین ساده میز ( گل خشک و شمع وارمر )


دیزاین ساده شامل گلبرگ طبیعی خشک ، شمع وارمر و شمع تولد روی کیک میباشد.