انتخاب کافه مناسب

5,000 تومان

میتوانید یکی از کافه های پیشنهادی جشنپ را انتخاب کرده و یا با اعلام شرایط مد نظرتون یک پیشنهاد از ما دریافت کنید. فراموش نکنید حتما روز تولد هم مشخص کنید.


شما میتوانید یک کافه که در لیست ماست انتخاب کرده و یا شرایط مد نظر خود را اعلام کنید تا به شما یک کافه مناسب پیشنهاد بدهیم. حتما تاریخ تولد خود را انتخاب کنید