پکیج تولد کافه

ابتدا یکی از پکیج های زیر را برای تولد خود انتخاب کرده و به سبد خرید خود اضافه نمایید.

پکیج تولد کافه دو نفره

پکیج تولد کافه 2 نفره

این پکیج کاملا 2 نفر هست و شامل کیک خامه ای سفارشی جشنپ و 3 عدد بادکنک هلیومی میباشد. 

چشنپ سفارشات شما را به کافه انتخاب شده در زمان و روز نعیین  شده ارسال می‌کند


پکیج تولد کافه 5 نفره

پکیج تولد کافه 5 نفره

این پکیج مناسب برای جشن های کوچک 5 نفره است و شامل کیک خامه ای سفارشی جشنپ و 3 عدد بادکنک هلیومی می‌باشد. 

چشنپ سفارشات شما را به کافه انتخاب شده در زمان و روز نعیین  شده ارسال می‌کند


پکیج تولد کافه 10 نفره

پکیج تولد کافه 10 نفره

این پکیج مناسب برای جشن های بزرگ 10 نفره است و شامل کیک خامه ای سفارشی جشنپ و 3 عدد بادکنک هلیومی می‌باشد. 

چشنپ سفارشات شما را به کافه انتخاب شده در زمان و روز نعیین  شده ارسال می‌کند


در صورت نیاز به موارد بیشتر میتوانید آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید. 

هلیومی کروم

بادکنک هلیومی آماده و باد شده در 5 رنگ متفاوت

11000 تومان

فویلی عدد

2 عدد بادکنک فویلی مناسب برای سن تولد

12000 تومان