عضویت کافی شاپ

با تکمیل فرم عضویت و اعلام شرایط به رایگان در جشنپ عضو شوید!

درآمدزایی جانبی

به ازای هر جشن تولد که به جشنپ معرفی کنید و یا ما به شما معرفی کنیم کارمزد دریافت کنید.

بعد از عضویت 

همکاران ما با شما تماس گرفته و جهت عقد قرارداد و بررسی کافی شاپ مراجعه می‌کنند.

چرا باید عضو شوم ؟

در لیست معرفی کافه های مناسب برای جشن تولد قرار گرفته و با اعلام شرایط  خود مشتریان را راهنمایی کنید و مشتریان بیشتری جذب کنید.