کیک تولد

سفارش انواع کوکی به دلخواه خودتون با انتخاب طعم و دیزاین، البته شما میتوانید سفارشات اختصاصی خودتون هم برای ما ارسال کنید.

کوکی

سفارش انواع کاپ کیک به دلخواه خودتون با انتخاب طعم و مغزی، البته شما میتوانید سفارشات اختصاصی خودتون هم برای ما ارسال کنید.

کاپ کیک

سفارش انواع کیک تولد به دلخواه خودتون با انتخاب طعم و مغزی، البته شما میتوانید سفارشات اختصاصی خودتون هم برای ما ارسال کنید.

کیک تولد

سفارش کیک تولد

شما می‌توانید از طریق فرم زیر  کیک درخواستی تولد خود را ثبت نمایید و یا از طریق سفارش آنلاین، از کیک های  آماده ما انتخاب کنید برای بهترین دیدن این قسمت بهتر است از موبایل استفاده نمایید.